حضور در پانزدهمین نمایشگاه نهاده ها ،ماشین آلات و ادوات کشاورزی استان گیلان

حضور در پانزدهمین نمایشگاه نهاده ها ،ماشین آلات و ادوات کشاورزی استان گیلان

حضور شرکت بازیافت لنجان در پانزدهمین نمایشگاه نهاده ها ،ماشین آلات و ادوات کشاورزی استان گیلان و کسب لوح تقدیر از سرپرست محترم سازمان همیاری و شهرداریهای استان گیلان.

هدف ازشرکت در این نمایشگاه ایجاد ارتباط و تعاملات بیشتر با دیگر استانها در زمینه بازیافت و معرفی کود کمپوست لنجان بود و دستاوردهای مهمی از جمله پیدایش بازار فروش کود در استانهای شمالی و تقاضای بالای کشاورزان جهت در خواست خرید کود کمپوست لنجان را به ارمغان آورد.

شرکت بازیافت لنجان در پی آن است تا با ایجاد بازار فروش گسترده در زمینه معرفی و فروش کود کمپوست بتواند در زمینه صنعت بازیافت و کودآلی گامهای اساسی را بردارد.