آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه آلیاژ پلاستیک در کارخانه بازیافت لنجان

آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه آلیاژ پلاستیک در کارخانه بازیافت لنجان

کارخانه آلیاژ پلاستیک یکی از صنایع تبدیلی نو وزیر ساختی در صنعت بازیافت کشور در جهت به چرخه در آوردن مجدد نایلون و نایلکس در سایر صنایع کشور و حفظ محیط زیست می باشد. با احداث این سالن در محل کارخانه ی بازیافت لنجان با ارزش 8000.000.000.ریال ، نایلون های بازیافتی پس از انجام عملیات به پرک و کندور نایلون ، به عنوان ماده اولیه درجه دو در اختیار سایر صنایع قرار خواهد گرفت.