افتتاح سالن آلیاژ پلاستیک در کارخانه بازیافت لنجان

افتتاح سالن آلیاژ پلاستیک در کارخانه بازیافت لنجان