آموزش مدارس

آموزش مدارس
آموزش فرهنگ بازیافت در سه مقطع دبستان ، متوسطه اول و متوسطه دوم در شهرستان به منظور آشنایی دانش آموزان با اهمیت موضوع تفکیک و بازیافت پسماندها به اجرا درآمد . دانش آموزان  علاوه بر آشنایی با فرهنگ بازیافت با تاثیرات مخرب تولید زباله در طبیعت و محیطزیست آشنا شده و در جهت حفظ میراث نسل های آینده نقش مهمی را ایفا می کنند.