آشنایی با شرکت بازیافت لنجان

آشنایی با شرکت بازیافت لنجان
شرکت بازیافت لنجان در اجرای ماده 84 قانون شهرداری ها در پی اهتمام و تلاش شهرداران نه شهر : زرین شهر ، فولادشهر ، چمگردان ، ورنامخواست ، زاینده رود ، سده لنجان ،  چرمهین ، باغبهادران ، باغشاد مدیران استانی و کشوری افتتاح و اوایل سال 1384 موفق به تولید کمپوست گردید و هم چنین قسمت اعظم اهداف مورد نظر در زمینه مدیریت پسماند محقق و در سال 1386 در روز زمین پاک این شرکت موفق به در یافت رتبه اول کشوری در خصوص تفکیک پسماندها از مبدا گردید.