پروژه آلیاژ پلاستیک

پروژه آلیاژ پلاستیک

سبحان نظری مدیر عامل شرکت بازیافت لنجان :

هدف از اجرای این پروژه را کاهش دفن نایلون در شهرستان دانست وافزود ،.با توجه به  ازدیاد حجم نایلون های مصرفی توسط شهروندان و هم چنین عمر بالای تجزیه پذیری نایلون در طبیعت و افزایش میزان آن در لندفیل منجر شد تا با راه اندازی این پروژه بتوانیم قدمی را در جهت حفظ محیط زیست و هم چنین بازگشت  سرمایه های اولیه برداریم.

این پروژه با امکان اشتغال زایی 10 نفر در شهرستان و رفع معضل نایلون در سال 1399 به بهره برداری خواهد رسید.