سخن مدیر عامل

سخن مدیر عامل

محیط زیست اقیانوس سبز و آرامنده ای است ،که در آن نفس می کشیم ، سمت و سوی پرشتاب صنعتی شدن جوامع بشری و سیر تغییرات آن بالا رفتن سطح زندگی و توسعه رفاه و بهداشت عمومی ، بیش از پیش اهمیت حفظ محیط زیست رابرای نسل امروز و فردا روشن می سازد.

امروزه با توجه به ازدیاد روز افزون جمعیت ، تغییر الگوهای مصرف و تحولات تکنولوژیکی در زندگی شهری ، علاوه بر افزایش بی سابقه تولید انواع زباله ،تغییرات اساسی در کیفیت و تنوع زباله های تولیدی به وجود آورده است .تولید زباله مشکلات زیست محیطی و بهداشتی بی شماری را ایجاد نموده ، که برای جلوگیری از بروز این مشکلات باید نسبت به جمع آوری پردازش و بازیافت آنها اقدام نمود.

اهمیت صنعت بازیافت  در این راستا نیزبه جهت بازگرداندن سرمایه های اولیه در قرون اخیر بسیار حائز اهمیت می باشد ، لذا در جهت پیشرفت این صنعت ، اشاعه فرهنگ بازیافت ،آموزش شهروندان و بخصوص نسل آینده بسیار اساسی می باشد.

شرکت بازیافت لنجان بر آن است تا علاوه بر ترویج وگسترش فرهنگ بازیافت این صنعت را در شهرستان لنجان گسترش داده و روش های نوین را در این صنعت به کاربندد.

امید است تا با تکیه بر قدرت الهی بتوانیم ،ضمن گسترش این صنعت و افزایش همکاری شهروندان در سطح کشور حرفی برای گفتن داشته باشیم ...

سبحان نظری

مدیرعامل